ปันน้ำใจ

ภาระกิจที่ต้องอาศัยศรัทธา

มูลนิธิธรรมรักษ์ แห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ติดเชื้ออยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเดือนละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ

บัญชีร่วมบุญ

บัญชีต่างๆ ที่ท่านสามารถร่วมบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ

บัญชีกองทุนอาทรประชานาถ

โลโก้ (LOGO) ชื่อธนาคาร (BANK LISTS) สาขา (BRANCH) เลขที่บัญชี (ACCOUNT NO)
 ธนาคารกรุงเทพ
Bangkok Bank
สาขาลพบุรี
Lopburi
289 - 0 - 84697 - 1
 ธนาคารทหารไทย
Thai Military Bank
สาขาลพบุรี
Lopburi
304 - 2 - 41277 - 9
 ธนาคารไทยพาณิชย์
Siam Commercial Bank
สาขาลพบุรี
Lopburi
579 - 2 - 33730 - 7
 ธนาคารกสิกรไทย
Kasikorn Bank
สาขาถนนสุรสงคราม
Tanon Surasongkram
174 - 2 - 39000 - 0
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Krung Sri Ayudhaya Bank
สาขาลพบุรี
Lopburi
111 - 1 - 47300 - 7
 ธนาคารธนชาต
Thanachart Bank
สาขาลพบุรี
Lopburi
340 - 2 - 14976 - 7
 ธนาคารกรุงไทย
Krung Thai Bank
สาขาวงเวียนสระแก้ว
Srakaew Circle
129 - 0 - 10020 - 9