หมายเลขติดต่อต่างๆ กับวัดพระบาทน้ำพุ :
 
 
 
บัญชีต่างๆ ที่ท่านสามารถร่วมบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ
  ACCOUNT  NAME  :  AH  TORN  PRACHANAT  FUND  ( KONGTOON  AH  TORN  PRACHANAT )
 
  Bangkok  Bank   Lopburi   ACCT :  289 - 0 - 84697 - 1
  TMB  Bank   Lopburi   ACCT :  304 - 2 - 41277 - 9
  Siam  Commercial  Bank   Lopburi   ACCT :  579 - 2 - 33730 - 7
  Kasikorn  Bank   Tanon  Surasongkram   ACCT :  174 - 2 - 39000 - 0
  Krung  Sri  Ayudhaya  Bank   Lopburi   ACCT :  111 - 1 - 47300 - 7
  Thanachart  Bank   Lopburi   ACCT :  340 - 2 - 14976 - 7
  Krung  Thai  Bank   Srakaew Circle   ACCT :  129 - 0 - 10020 - 9
 
  บัญชีกองทุนอาทรประชานาถ
 
  ธนาคารกรุงเทพ   สาขาลพบุรี   เลขที่ :  289 - 0 - 84697 - 1
  ธนาคารทหารไทย   สาขาลพบุรี   เลขที่  :  304 - 2 - 41277 - 9
  ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาลพบุรี   เลขที่  :  579 - 2 - 33730 - 7
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนสุรสงคราม   เลขที่  :  174 - 2 - 39000 - 0
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   สาขาลพบุรี   เลขที่  :  111 - 1 - 47300 - 7
  ธนาคารธนชาต   สาขาลพบุรี   เลขที่  :  340 - 2 - 14976 - 7
  ธนาคารกรุงไทย   สาขาวงเวียนสระแก้ว   เลขที่  :  129 - 0 - 10020 - 9
 
  ธนาคารบุญ  เจ้าคุณอลงกต
 
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาย่อยบิ๊กซี  ลพบุรี   เลขที่ 506 - 2 - 03555  - 4
    คลิ๊กที่นี่เพื่อ Download   เอกสารบอกบุญจาก  เจ้าคุณอลงกต
    คลิ๊กที่นี่เพื่อ Download   เอกสารร่วมบุญกับ  มูลนิธิธนาคารบุญเจ้าคุณอลงกต
    คลิ๊กที่นี่เพื่อ Download   เอกสารยินยอมให้ธนาคารกสิกรไทยหักบัญชีเงินฝากของท่าน


 
  ทางไปรษณีย์  โดยธนาณัติ

       ดร. พระอุดมประชาทร
      
วัดพระบาทน้ำพุ   ตำบลเขาสามยอด   อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี  15000
       โทรศัพท์           : 089 - 801 - 8250