"
ตารางบิณฑบาตของท่านเจ้าคุณอลงกต  วัดพระบาทน้ำพุ :