"
ตารางบิณฑบาตพระราชสุทธิประชานาถ  วัดพระบาทน้ำพุ :